Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chimérizmus – význam cudzieho slova

výskyt blízkych genotypov v rozličných bunkách konkrétneho jedinca