Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chimérizmus - význam cudzieho slova

výskyt blízkych genotypov v rozličných bunkách konkrétneho jedinca