Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chinofóbny – význam cudzieho slova

žijúci na miestach bez snehovej pokrývky