Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chirológia – význam cudzieho slova

posunková reč, reč hluchonemých ľudí