Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chitín – význam cudzieho slova

organická zlúčenina podobná celulóze, tvorí podstatnú zložku štruktúry vyšších húb a hmyzu