Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chitón – význam cudzieho slova

starogrécky spodný odev