Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chlór – význam cudzieho slova

jedovatý plynný prvok, značka Cl