Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chlórkyán – význam cudzieho slova

jedovatý bojový plyn