Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chlorémia – význam cudzieho slova

hladina chloridov v krvi