Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chorión – význam cudzieho slova

vonkajší blanitý obal zárodku