Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chorioretinitída – význam cudzieho slova

zápal dúhovky a sietnice oka