Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chotár – význam cudzieho slova

pozemky patriace obci, hranica medzi pozemkami dvoch obcí