Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chozraščot – význam cudzieho slova

sovietska prax tzv. samozúčtovania, keď jednotlivé prevádzkové zložky podniku voči sebe vystupujú ako ekonomicky samostatné jednotky