Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

christológia – význam cudzieho slova

náuka o živote a učení Ježiša Krista