Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chromatída – význam cudzieho slova

pozdĺžna polovica chromozómu