Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chromatickosť – význam cudzieho slova

farebná akosť svetla