Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chromosféra – význam cudzieho slova

vrstva hviezdnej atmosféry nad fotosférou a pod koronou