Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chromozóm – význam cudzieho slova

jadrová štruktúra vystupujúca počas nepriameho bunkového delenia