Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chronický – význam cudzieho slova

vleklý, zdĺhavý; trvajúci dlhší čas, stály, dlhodobý