Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chronobiológia – význam cudzieho slova

veda o časovo podmienených biologických zmenách