Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chronológia – význam cudzieho slova

náuka o meraní času