Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cibofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach z jedla