Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cicerón, cicerone – význam cudzieho slova

sprievodca turistov