Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civilizácia – význam cudzieho slova

vyšší stupeň vzdelanosti a hmotného blahobytu, úroveň spoločenského rozvoja a materiálnej kultúry v danej epoche; kultúra, vzdelanie