Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civilný - význam cudzieho slova

občiansky, nevojenský; striedmy, vecný, neokázalý; vzťahujúci sa na občianskoprávne, nie trestné vzťahy a činy