Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civilnoprávny - význam cudzieho slova

vzťahujúci sa na občianske právo