Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civilnoprávny – význam cudzieho slova

vzťahujúci sa na občianske právo