Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cizúra – význam cudzieho slova

zvyšky kovu pri razení mincí