Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

clayonáž – význam cudzieho slova

pokrývanie svahov ohrozených zosuvom pôdy