Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cogito, ergo sum – význam cudzieho slova

myslím, teda som; Descartovo východisko nového filozofického systému založeného na racionalizme, aktívnej činnosti rozumu