Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cysteín - význam cudzieho slova

amynokyselina s obsahom síry, nachádza sa v bielkovinách