Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cysticerkóza - význam cudzieho slova

ochorenie zvierat spôsobené larvami pásomnice