Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cytofyziológia - význam cudzieho slova

súčasť cytológie skúmajúca činnosť buniek, ich deje a funkcie, rast a delenie buniek