Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cytogenéza – význam cudzieho slova

tvorenie, vznik a vývoj buniek