Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cytokinéza - význam cudzieho slova

delenie cytoplazmy pri mitóze, delenie buniek vôbec