Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cytomorfológia - význam cudzieho slova

odbor cytológie, skúmajúci štruktúru a zložky buniek