Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dáta - význam cudzieho slova

skutočnosti, údaje, napr. životopisné; údaje spracovávané počítačom