Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

démodé – význam cudzieho slova

vyšlý z módy, staromódny, nemoderný