Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

démonický - význam cudzieho slova

diabolský, pôsobiaci tajomným, zhubným kúzlom