Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

džinizmus - význam cudzieho slova

staroindické náboženstvo založené na askéze a vychádzajúce z brahmánizmu