Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dagerotípia – význam cudzieho slova

jeden z najstarších spôsobov fotografovania a spracovania zachyteného obrazu