Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

damascénsky - význam cudzieho slova

týkajúci sa Damašku, napr. damascénska oceľ