Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

danajský dar – význam cudzieho slova

skazonosný dar neprinášajúci úžitok, podľa dreveného koňa, ktorého Danajci – Grékovia darovali Trójanom, ale predtým do neho ukryli vojakov