Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

datív – význam cudzieho slova

tretí pád skloňovania