Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

databáza - význam cudzieho slova

vnútorne organizovaný súbor informácií, údajov, dát