Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

datovať – význam cudzieho slova

opatriť dátumom, stanoviť dátum niečoho