Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de dato - význam cudzieho slova

odo dňa vyhotovenia, odo dňa, od dáta, skratka d.d.