Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deaglomerácia - význam cudzieho slova

obmedzovanie nadmerného rastu ľudských sídiel, opak aglomerácie