Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dealer, díler - význam cudzieho slova

poverený zástupca firmy; sprostredkovateľ obchodu, obchodný zástupca