Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

debarkadér – význam cudzieho slova

plávajúce prístavisko