Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deblokácia – význam cudzieho slova

uvoľnenie, odstránenie prekážok; uvoľnenie pohľadávok najmä v cudzom štáte; nahrádzanie blokových tlačiarenských typov; ukončenie blokády, obliehania