Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

debutovať – význam cudzieho slova

prvý raz verejne vystúpiť, vydať alebo inak zverejniť svoje prvé dielo